Chương 1: Cơ sở quản lý kĩ thuật thi công
1.1 Mục đích ý nghĩa của thi công
1.2. Hệ thống tiêu chuẩn kĩ thuật thi công
1.3. Định mức kinh tế kỹ thuật - Dự toán
1.4. Sơ lược về trình tự xây dựng cơ bản
1.5. Tổ chức đấu thầu - Quản lý chất lượng
1.6. Chức trách kĩ sư
1.7. ISO 9000 và ngành xây dựng
1.8. Một số vấn đề tư vấn

Chương 2: Kế hoạch tổ chức thi công
2.1 Đặc điểm công tác thi công đờng
2.2 Nội dung chính về tổ chức thi công
2.3 Biểu đồ tiến độ thi công
2.4 Cung cấp, bảo quản vật liệu, vật tư
2.5. Báo cáo - thống kê số liệu
2.6. Quản lý máy, thiết bị thi công
2.7. An toàn lao động
2.8. Phòng thí nghiệm hiện trường
2.9 Khảo sát - Thiết kế thi công

Chương 3: Đào- Đắp nền đường
3.1 Khái quát chung
3.2 Công tác đào đất
3.3 Công tác đắp
3.4 Công tác đầm nền
3.5. Một số vấn đề quy định kĩ thuật thi công nền đắp

Chương 4: Thi công cải tạo nền đất yếu
4.1. Khái niệm chung về nền đất yếu
4.2. Cải tạo nền đất yếu bằng cọc cát
4.3. Cái tạo nền đất yếu bằng bấc thấm
4.4 Cải tạo nền đất yếu bằng phụt vữa xi măng
4.5. Tổ chức quan trắc lún khi thi công nền đắp trên đất yếu
4.6. Tăng nhanh tốc độ thi công bằng bệ phản áp
4.7. Vấn đề áp lực nước lỗ rỗng và lựa chọn quy trình thí nghiệm trong thiết kế cải tạo nền đất yếu

Chương 5: Thi công nền đường bằng phương pháp nổ phá
5.1. Đặc điểm sử dụng thuốc nổ
5.2. Kíp nổ, dây cháy chậm và các phương pháp gây nổ
5.3 Tác dụng của nổ phá với môi trường xung quanh
5.4. Một số công thức tính nổ phá theo công trình
5.5 Một số quy định về an toàn khi thi công nổ phá

Chương 6: Thi công mặt đường
6.1 Khái quát chung
6.2. Thi công mặt đường đá dăm nước
6.3. Thi công mặt đường cấp phối
6.4. Thi công mặt đường đá dăm kết vữa
6.5. Thi công mặt đường nhựa ( nhựa nóng)
6.6. Thi công mặt đường bê tông át phan ( rải nóng)
6.7. Thi công mặt đường nhựa nhũ tương ( nhựa nguội)
6.8. Thi công mặt đưường bê tông xi măng đổ tại chỗ
6.9. Thi công mặt đường có cấu tạo lớp vải địa nhân tạo
6.10. Thi công cải tạo mặt đường
6.11. Thi công mặt đờng cho ngời đi bộ

Chương 7: Thi công công trình phòng hộ
7.1. Khái quát chung
7.2. Thi công tường chắn trọng lực, đá xây
7.3. Thi công tường bê tông, bê tông cốt thép (tường móng rộng)
7.4. Thi công tường chắn cốt mềm
7.5 Thi công tường chắn kiểu chống nền bằng rọ đá
7.6. Gia cố mái ta luy
7.7. Thi công lan can phòng hộ
7.8. Đường cứu nạn

Chương 8: Thi công cống - Cầu nhỏ - Hầm
8.1. Khái quát chung
8.2. Thi công cống ngang đường
8.3. Thi công cống thoát nước dọc theo trong đô thị, giếng thu, giếng thăm
8.4. Thi công cầu bê tông cốt thép loại nhỏ
8.5. Thi công cầu bê tông ứng suất trớc, dầm đơn giản
8.6. Xây dựng cầu vòm bê tông cốt thép đúc tại chỗ
8.7. Thi công cầu dầm thép Bailey
8.8. Thi công cầu treo cầu dây văng
8.9 Thi công cầu gỗ
8.10. Thi công cầu trên đường cong
8.11. Sơ lược về thi công cầu cong, cầu trên nút giao nhau khác nước
8.12. Thi công hầm

Chương 9: Các xí nghiệp sản xuất vật liệu, cấu kiện phục vụ thi công
9.1 Khái quát chung
9.2. Xí nghiệp sản xuất đá
9.3. Xí nghiệp sản xuất bê tông xi măng ( trạm trộn bê tông )
9.4. Trạm trộn bê tông nhựa

Chương 10: Một số vấn đề xây dựng cầu đường ở Việt nam
10.1 Khái quát chung
10.2. Tóm tắt về phát triển kí thuật xây dựng cầu đường
10.3. Một số vấn đề về xây dựng cầu đường thế kỷ 21


Facebook Google twitter
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap