Nội dung cuốn Sổ Tay Thiết Kế Đuờng Ô Tô giới thiệu các cơ sở lý luận, các phương pháp thiết kế, các công trình của đường ôtô, các nguyên tắc, các điều quy định trong thiết kế mạng lưới đường, thiết kế bình đồ, mặt cắt dọc, mắt cát ngang, thiết kế nền đường, mặt đường, thiết kế đường cao tốc và các phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế-kỹ thuật, các dự án đường hiện đang sử dụng ở nước ta và trên thế giới.

Cuốn sổ tay này sẽ cung cấp các số liệu, bảng biểu cần thiết phục vụ cho việc thiết kế các công trình ngoài thực tế, giới thiệu đầy đủ các nội dung, các điều quy định trong tiêu chuẩn thiết kế đường ôtô, nền đường, mặt đường... đã ban hành ở Việt Nam, các hướng dẫn trong các văn bản điều lệ, thông tư của nhà nước và Bộ Giao Thông vận Tải khi lập dự án đường.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap