Chương I Cơ sở thực tiễn làm ngô thóc và ngô ở Việt Nam
Chương II Kỹ thuật làm khô thóc và ngô- Giới thiệu- Các khái niệm- Cơ sở lý thuyết để làm khô hạt-Sấy thóc và ngô giống
Chương III Bảo quản thóc giống- Điều kiện an toàn trong bảo quản thóc- Quy trình bảo quản thóc giống bằng phương pháp bảo quản kín- Bảo quản tạm thóc tươi chưa phơi sấy
Chương IV Kiểm tra chất lượng hạt giống-Mục đích kiểm tra chất lượng hạt giống- Quy trình kỹ thuật kiểm tra chất lượng giống- Các Phương pháp kiểm tra- Xử lý kết quả kiểm tra


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap