Cuốn sách Nguyên lý và thiết bị trong các nhà máy điện đề cập đến hầu hết các công nghệ sản xuất nhiệt lạnh truyền thống và hiện đại trên thế giới. Nội dung sách được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu và có gắn với việc thực hành.
Hy vọng cuốn sách sẽ là một tài liệu tham khảo thiết thực, giúp ích cho công tác của các kỹ sư vận hành, bảo dưỡng và quản lý trong lĩnh vực sản xuất điện.

MỤC LỤC
Phần thứ nhất: Cơ sở lý thuyết của các thiết bị năng lượng
Chương 1: Nhiệt động học kỹ thuật
Chương 2: Cơ sở trao đổi nhiệt
Chương 3: Cơ sở thuỷ văn, thuỷ lực của thuỷ năng
Phần thứ hai: Thiết bị năng lượng nhiệt:
Chương 4: Thiết bị nồi hơi và nhiên liệu
Chương 5: Lò phản ứng và thiết bị sinh hơi nhà máy điện nguyên tử
Chương 6: Tuabin hơi và tuabin khí
Chương 7: Các thiết bị tuabin khí, tuabin khí hỗn hợp và thiết bị từ thuỷ động
Chương 8: Nhà máy nhiệt điện và nhà máy điện nguyên tử
Phần thứ ba: Các thiết bị thuỷ năng
Chương 9: Tuabin thuỷ lực
Chương 10: Nhà máy thuỷ điện và cơ sở xác định nguồn thuỷ năng
Phần thứ tư: Vận hành các thiết bị năng lượng
Chương 11: Các chế độ làm việc của các nhà máy thuỷ điện, nhiệt điện, điện nguyên tử trong hệ thống năng lượng.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap