Một trong những vấn đề quan trọng nhất của tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng là vấn đề giảm khối lượng của kết cấu công trình, bởi vì nó sẽ làm giảm đáng kể khối lượng của kết cấu móng. Từ đó làm giảm giá thành của các công trình xây dựng, nhất là đối với các công trình cao tầng.
Thực tế cho thấy, khi thay gạch đặc bằng gạch rỗng, bê tông tổ ong, silicát xốp hoặc bằng bê tông nhẹ với cốt liệu rỗng thì khối lượng của các tường bao che, ngăn cách có thể giảm đi 2 - 5 lần. Nếu sử dụng các kết cấu bao che và ngăn cách nhiều lớp từ các vật liệu kết cấu cách nhiệt, cách âm và chống cháy thì khối lượng tường sẽ giảm đi được từ 5 - 6 lần.
Ngoài việc giảm khối lượng của kết cấu, giảm chi phí lao động chế tạo và lắp ghép, còn cải thiện được các tính chất nhiệt kỹ thuật của kết cấu... Điều đó cho phép tiết kiệm được năng lượng trong khai thác và tạo nên khả năng lựa chọn các giải pháp kết cấu mới...
Hiện nay, ở nước ta chưa sản xuất được nhiều loại vật liệu cách âm, cách nhiệt và chống cháy từ khoáng, mà loại vật liệu này thường được làm từ vật liệu hữu cơ dễ kiếm...
Cuốn sách Công nghệ vật liệu khoáng cách âm - cách nhiệt trình bày khá đầy đủ cơ sở công nghệ: bông khoáng và thuỷ tinh, các cấu kiện trên cơ sở của chúng; perlit, vermiculit nở phồng và các cấu kiện cách nhiệt từ chúng. Sách giúp cho các kỹ sư công nghệ xây dựng, sinh viên xây dựng, các nhà sản xuất vật liệu nhẹ và cấu kiện hiểu biết sâu hơn, sử dụng có hiệu quả hơn vật liệu cách âm, cách nhiệt và chống cháy.
Nội dung sách gồm 4 phần như sau:
- Phần I: Sợi khoáng nhân tạo, bông khoáng và thuỷ tinh.
Chương 1: Cơ sở hoá lý của sản xuất chất nóng chảy silicat.
Chương 2: Nguyên liệu và phối liệu để có được chất nóng chảy trong sản xuất bông khoáng và thuỷ tinh.
Chương 3: Chế tạo các chất nóng chảy khoáng.
Chương 4: Cơ sở sản xuất bông khoáng và thuỷ tinh.
- Phần II: Các cấu kiện khoáng cách nhiệt.
Chương 1: Khái niệm chung và phân loại.
Chương 2: Các chất kết dính dùng trong sản xuất các cấu kiện bông khoáng cách nhiệt và các phương pháp cho chúng vào bông khoáng.
Chương 3: Công nghệ các cấu kiện bông khoáng cách nhiệt.
Chương 4: Công nghệ chế tạo các cấu kiện cách nhiệt từ sợi thuỷ tinh.
- Phần III: Vật liệu và các cấu kiện trên cơ sở của các khoáng nở phồng.
Chương 1: Perlit nở phồng và cấu kiện trên cơ sở của nó.
Chương 2: Vermiculit nở phồng và cấu kiện trên cơ sở của nó.
- Phần IV: Thuỷ tinh xốp và vật liệu gốm.
Chương 1: Thuỷ tinh xốp.
Chương 2: Các cấu kiện gốm ceramic cách nhiệt.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap