Cuốn sách Cơ Sở Thiết Kế Ô Tô trình bày các kiến thức cơ bản về:
- Cơ sở đánh giá chất lượng ô tô theo những yêu cầu toàn diện và hiện hành của quốc tế.
- Nêu ra những giải pháp kỹ thuật chính của ô tô hiện nay, nhằm thỏa mãn các yêu cầu và sự phát triển không ngừng của công nghệ ô tô.
- Các kiến thức cơ bản về kết cấu và định hướng tính toán, giúp cho việc thỏa mãn yêu cầu khi đánh giá thiết kế.
Cuốn sách được viết với mục đích giúp cho đông đảo bạn đọc, nhất là các cán bộ kỹ thuật trong ngành ô tô, kỹ thuật viên thiết kế, đặc biệt là các kỹ sư, học viên cao học và sinh viên chuyên ngành... nhanh chóng đáp ứng với nhu cầu thực tiễn của công tác thiết kế, khai thác ô tô hiện nay và trong tương lai. v.v...


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap