Chương 1. Sơ lược chức năng các bộ phận của nhà và sơ đồ kết cấu chịu lực của nhà dân dụng.

Chương 2. Nền và móng

Chương 3. Tường

Chương 4. Cấu tạo khung và vách nhẹ

Chương 5. Sàn và mặt sàn

Chương 6. Cầu thang

Chương 7. Mái nhà

Chương 8. Cửa sổ, cửa đi

Chương 9. Cấu tạo nhà đơn giản

Chương 10. Cách đánh giá kinh tế kỹ thuật các giải pháp kết cấu xây dựng nhà dân dụng


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap