Chương 1: Cơ sở lý thuyết về kỹ thuật vi sinh vật
Chương 2: Các sơ đồ thiết bị - dụng cụ sản xuất các sản phẩm tổng hợp từ phương pháp vi sinh vật
Chương 3: Thiết bị vận chuyển
Chương 4: Máy và thiết bị chuẩn bị nguyên liệu
Chương 5: Máy và thiết bị chuẩn bị môi trường dinh dưỡng
Chương 6: Thiết bị tiệt trùng các môi trường dinh dưỡng
Chương 7: Thiết bị tiệt trùng không khí
Chương 8: Thiết bị vắt, trích ly, tinh chế các sản phẩm thu nhận từ phương pháp tổng hợp vi sinh
Chương 9: Thiết bị nuôi cấy vi sinh vật trên môi trường dinh dưỡng rắn
Chương 10: Các thiết bị lên men nuôi cấy chìm vi sinh vật trong các môi trường dinh dưỡng lỏng
Chương 11: Thiết bị phân chia pha lỏng và pha rắn
Chương 12: Thiết bị phân chia các dung dịch của các chất hóa sinh học bằng màng mỏng
Chương 13: Thiết bị sấy
Chương 14: Thiết bị để nghiền, tiêu chuẩn hóa, tạo viền và tạo màng bao siêu mỏng
Chương 15: Máy điện di
Chương 16: An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong nhà máy vi sinh


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap