Chương 1 - BƠM
- Khái niệm chung về bơm
- Bơm thể tích
- Bơm động học
- Vùng ứng dụng thích hợp của các loại bơm
Chương 2 - MÁY NÉN
- Phạm vi ứng dụng máy nén trong công nghiệp
- Các thông số cơ bản của máy nén
- Các phương trình trạng thái của khí
- Máy nén thể tích
- Máy nén động học
- Vùng làm việc thích hợp của các loại máy nén
Chương 3 - QUẠT
- Quạt ly tâm
- Quạt hướng trục
Phục lục - Một số loại bơm, quạt và máy nén thông dụng
- Đặc tính của bơm pittông trực tiếp
- Đặc tính của bơm cách màng
- Đặc tính của bơm pittông truyền động động cơ
- Đặc tính của bơm pittông định lượng
- Đặc tính của bơm xoáy lốc và bơm ly tâm xoáy lốc
- Đặc tính của bơm ly tâm loại K
- Các đặc trưng kỹ thuật chủ yếu của bơm ly tâm nhúng sâu
- Đặc tính của bơm ly tâm vận chuyển dầu mỏ
- Vùng ứng dụng của các loại bơm ly tâm một cấp hai miệng hút
- Đặc tính của máy nén trục vít
- Đặc tính của máy nén pittông nằm ngang đối xứng
- Đặc tính của máy nén ly tâm
- Đặc tính của kỹ thuật máy nén góc chữ L hai cấp
- Đặc tính của bơm chân không vòng nước
- Đặc tính của quạt sirokko
- Vùng ứng fụng của quạt gió và quạt khói một miệng hút


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap