Chương 1: giới thiệu chung về hệ thống thông tin
Chương 2: Hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 3 UMTS
Chương 3: Quy hoạch và tối ưu hoá mạng truyền dẫn 3G
Kết luận
Tài liệu tham khảo  
Giáo viên hướng dẫn: thầy giáo, Đại tá PGS – TS Võ Kim


Facebook Google twitter
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap