Để quản lý thuế, mà chủ yếu là quản lý thu, Nhà nước đã dùng rất nhiều công cụ kinh tế cũng như công cụ quyền lực để thực hiện chức năng của mình. Trong quá trình quản lý thu, việc quản lý sử dụng hoá đơn được coi là một công cụ quan trọng để quản lý tài chính nói chung, giúp nâng cao quá trình quản lý thu, đồng thời thông qua đó nhà quản lý cũng có thể nắm bắt được tình hình sản xuất kinh doanh của từng đối tượng một cách khá chính xác, qua đó sẽ có những điều chỉnh phù hợp. Sở dĩ quản lý sử dụng hoá đơn là quan trọng bởi thông qua hoá đơn, chứng từ, chúng ta có thể dễ dàng xác định mối quan hệ trao đổi, mua bán, hàng hoá, dịch vụ, thanh quyết toán tài chính, kê khai thuế, khấu trừ thuế, xác định chi phí hợp lý, hợp lệ… cho các đối tượng chịu thuế nói chung.

Tuy nhiên công tác quản lý sử dụng hoá đơn ở nước ta mới chỉ thực sự được quan tâm trong những năm gần đây, do khoảng thời gian đó là chưa dài, nên việc quản lý sử dụng hoá đơn ở nước ta vẫn là vấn đề hết sức phức tạp và khó khăn. Ngày nay, rất nhiều đối tượng vi phạm pháp luật thuế đều liên quan tới việc sử dụng hoá đơn trái phép, điều đó là nguyên nhân cơ bản gây thất thu cho NSNN. Chính vì vậy nếu trong quá trình quản lý thu, nếu chúng ta làm tốt ở khâu quản lý sử dụng hoá đơn (khâu đầu tiên trong quá trình quản lý thu) thì việc quản lý đối tượng ở các khâu tiếp theo sẽ thực sự trở nên dễ dàng hơn, nhiệm vụ thu ngân sách của ngành thuế cũng trở nên tốt hơn.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý sử dụng hoá đơn, cùng với những kiến thức đã được tích luỹ tại trường Đai học và trong quá trình thực tập tại Cục thuế tỉnh Hà Tây, nhờ sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo - Thạc sỹ Phan Hữu Nghị, của các cô, các chú cán bộ mà đặc biệt là cán bộ tại phòng quản lý ấn chỉ Cục thuế Hà Tây đã giúp đỡ em nghiên cứu và hoàn thành đề tài: “Quản lý sử dụng hoá đơn tại Cục thuế Hà Tây”

Đề tài này nhằm xác định được những ưu, nhược điểm trong quá trình quản lý sử dụng hoá đơn trên địa bàn tỉnh Hà Tây, tìm ra đuợc những ưu điểm và những mặt còn hạn chế của công tác này, từ đó có thể đưa ra những giải pháp, cũng như những kiến nghị nhằm khắc phục những tồn tại đó.

Kết cầu của đề tài gồm ba phần chính:

- Chương 1: Lý luận chung về hoá đơn và quản lý sử dụng hoá đơn

Phần này chủ yếu nêu lên qui trình chung của việc quản lý sử dụng hoá đơn, từ đó đưa ra được sự cần thiết của việc quản lý sử dụng hoá đơn

- Chương 2: Thực trạng về công tác quản lý sử dụng hoá đơn tại Cục thuế Hà Tây

Phần này nêu lên thực trạng của công tác quản lý sử dụng hoá đơn tại Cục thuế Hà Tây, những ưu và nhược điểm của công tác này

- Chương 3: Giải pháp và kiến nghị cho công tác quản lý sử dụng hoá đơn tại Cục thuế Hà Tây


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap