Biển và đảo Việt Nam nằm ở khoảng giao điểm của các luồng đường, luồng hàng từ Đông sang Tây, từ Nam lên Bắc, hội được nhiều thuận lợi cho giao thương, cho tiếp xúc, hội nhập về kinh tế, về văn hóa, nhất là trong cách mạng thương nghiệp, cách mạng công nghiệp, thời đại mà chủ nghĩa tư bản phương Tây đang tìm đường bành trướng sang phương Đông.

Thế nhưng, biển và đảo trong hoàn cảnh đổi thay của thế giới, lại trở thành mối nguy hiểm thường xuyên cho đất nước trước nguy cơ xâm lược và thôn tính của kẻ thù cả ở phương Đông và phương Tây, ở cả phía Nam và phía Bắc. Trong bối cảnh lịch sử đó, việc tiến ra Biển Đông, không chỉ là nhu cầu phát triển của đất nước, mở mang kinh tế, giao lưu văn hóa, mà còn là bảo vệ nền độc lập dân tộc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Công việc thực thi chủ quyền ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thật sự được bắt đầu từ thời chúa Nguyễn.

Năm 1558, Nguyễn Hoàng vào Nam dựng nghiệp đã sớm chăm lo xây dựng, phát triển các đội thuyền, mở cửa buôn bán với các nước phương Tây để phát huy sức mạnh trong nước và chuẩn bị những bước đi đầu tiên cho việc chiếm lĩnh các quần đảo ở Biển Đông.

Tuy nhiên, việc thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là bắt đầu từ chúa Nguyễn Phúc Nguyên với việc đặt ra các đội Hoàng Sa để tiến hành khai thác và bảo vệ Biển Đông.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap