Nhận dạng chữ có nhiều ứng dụng trong thực tế: chuyển ảnh chữ sang định dạng chữ, scan nhanh tài liệu..v.v.
Mạng neural có nhiều đặc tính thích hợp và dễ thiết kế cho ứng dụng nhận dạng chữ.
Trước khi sử dụng mạng neural chúng ta cần phải tiền xử lý ảnh.
Trong bài tập lớn này sử dụng matlab để thực hiện.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap