Chỉ số PMV ( Predicted mean vote ) và PPD (Percentage of persons  dissatisfied)  là  chỉ  số  ñánh  giá  sự  thoải  mái,  tiện  nghi  về nhiệt ñộ. Nó ñược xây dựng dựa trên mối quan hệ vớicác tham số :
nhiệt ñộ không khí, độ ẩm không khí, nhiệt ñộ bức xạ trung bình, vận tốc gió tương ñối. ðây là tham số có mô hình toán học rất phức tạp và cồng kềnh.
Điều khiển Mờ ( Fuzzy control ) là phương pháp điều khiển hiện đại, được xây dựng dựa trên nguyên lý tư duy của con người. Nó không cần đến phương trình toán học mô tả đối tượng điều khiển và được xây dựng theo kinh nghiệm điều khiển của con người ( Kinh nghiệm chuyên gia ).
Việc  nghiên  cứu  các  yếu  tố  ảnh  hưởng  đến  năng  lượng sử dụng  của  hệ  thống  HVAC  Water  Chiller  và  nghiên  cứu  ứng  dụng một phương pháp ñiều khiển hiện đại vào thực tiễn,  cụ thể là điều khiển chỉ số PMV bằng phương pháp điều khiển mờ là  thực sự cần thiết nhằm tiết kiệm năng lượng sử dụng cho hệ thống HVAC Water Chiller.

LINK DOWNLOADFacebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap