Tên Thầy hướng dẫn: Th.S Trần Huy Cấp

Sinh viên thực hiện đồ án: Đặng Văn Dương Nhiệt lạnh 1_k54

Đề tài đồ án: Tính toán hệ thống cung cấp nhiệt cho nhà máy dệt may.

Số liệu ban đầu:

- Cấp hơi bão hòa ở áp suất 5 bar cho 3 phân xưởng (A,B,C) với lượng hơi lần lượt là 250,300,350 kg/h.

- Cấp nước nóng cho 6 phòng tắm cho cán bộ nhân viên.

- Cấp hơi cho nhà ăn với lượng hơi 180 kg/h ở áp suất 3 bar.

- 3 phân xưởng song song cách nhau 25m.Phân xưởng A gần nguồn nhiệt nhất cách 10m.

- Nhà tắm cách nguồn nhiệt 20m.Nhà ăn cách nguồn nhiệt 30m.

Mô tả tóm tắt nội dung và các yêu cầu tính toán:

- Lựa chọn nguồn nhiệt và thiết lập sơ đồ cấp nhiệt thích hợp

- Tính chọn thiết bị cấp nhiệt

- Tính toán nhiệt cho hệ thống mạng

- Tính toán thủy động mạng nhiệt

- Tính chọn các thiết bị điển hình (bơm, quạt…)

- Tính chọn vật liệu, chiều dày ống

- Tính toán tổn thất nhiệt và bảo ôn, rút nước đọng

- Tính bù giãn nở nhiệt, chọn giá đỡ giá treo.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap