TOEIC (Test of English for  International  Communication)  là bài thi trắc nghiệm đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh của những  người  sử  dụng  tiếng  Anh  như  một ngoại  ngữ  trong  môi trường  giao  tiếp  và  làm  việc  quốc  tế.  Kết  quả  TOEIC  phản  ánh mức độ thành  thạo  khi giao tiếp  bằng tiếng  Anh của  cá  nhân trong  các  ngữ  cảnh  như  kinh  doanh,  thương  mại  và  công nghiệp.  Bài  thi  TOEIC  không  đòi  hỏi  kiến  thức  và  vốn  từ  vựng chuyên ngành mà là tiếng Anh sử dụng trong công việc và hoạt  động  thường  nhật.

LINK DOWNLOAD

Facebook Google twitter
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap