Turbine thuỷ lực - các thiết bị thuỷ lực và Công trình trạm Thuỷ điện (Thuỷ điện 2).

LỜI NÓI ĐẦU
Phần I. TURBINE THỦY LỰC VÀ CÁC THIẾT BỊ T.LỰC CỦA TTĐ
Chương I. Khái niệm chung về turbine thuỷ lực
Chương II. Các bộ phận chính của turbine thuỷ lực
Chương III. Hiện tượng khí thực trong turbine thuỷ lực
Chương IV. Nguyên lý công tác và luật tương tự của TB
Chương V. Thí nghiệm mô hình và đặc tính turbine
Chương VI. Chọn kiểu loại và các thông số của TBTL
Chương VII. Thiết bị điều tốc của turbine thuỷ lực
Chương VIII. Một số thiết bị khác của TTĐ
Phần II,a. CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN TUYẾN NĂNG LƯỢNG TTĐ
Chương IX. Khái quát về thành phần và bố trí TTĐ
Chương X. Công trình lấy nước của trạm thuỷ điện
Chương XI. Bể lắng cát của trạm thuỷ điện
Chương XII. Công trình dẫn nước của TTĐ
Chương XIII. Đường ống turbine
Chương XIV. Nước va và chế độ làm việc không ổn định
Chương XV. Buồng điều áp của trạm thuỷ điện
Phần II.b. NHÀ MÁY CỦA TRẠM THUỶ ĐIỆN
Chương XVI. Nhà máy thuỷ điện và các thiết bị trong NM
Chương XVII. Tính toán ổn định và kết cấu phần dưới nhà máy trạm thủy điện


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap