Chương 1. Đúc kim loại
Chương 2. Gia công kim loại bằng áp lực
2.1. Khái niệm về gia công kim loại bằng áp lực
2.2. Khái niệm về biến dạng của kim loại.
2.3. Các hiện tượng xảy ra khi biến dạng dẻo.
2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến tính dẻo và biến dạng của kim loại
2.5. Một số định luật áp dụng trong gia công áp lực
2.6. Nung nóng kim loại khi gia công áp lực
..
2-12. Dập tấm
Chương 3. Hàn và cắt kim loại
3.1 Khái niệm chung
3.2 Hàn hồ quang
3.4 Hàn và cắt kim loại bằng khí
3.5 Hàn điện tiếp xúc


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap