Sơ đồ hệ thống và hoạt động của nhà máy điện hạt nhân.

Chapter 1. Overall Unit
Chapter 2. Reactor and Moderator
Chapter 3. Reactor Control
Chapter 4. Heat Transport
Chapter 5. Steam, Turbine And Feedwater
Chapter 6. Special Safety Systems\


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap