Nghiên cứu khả năng giảm thiểu biến động cấu trúc dòng khí cháy trong lò, khả năng giảm thiểu biến động quá trình trao đổi nhiệt giữa sản phẩm cháy và vật liệu được nung, giảm thiểu sự biến động của trường nhiệt độ khi chuyển từ quy mô 10m3 lên quy mô 18m3. Thẩm định khả năng ứng dụng các giải pháp công nghệ, khả năng ứng dụng các tính toán thực nghiệm đã được sử dụng cho các loại lò quy mô nhỏ hơn (5m3, 10m3). Xác định các giải pháp cấu trúc, chế tạo và vận hành lò đối với lò nung gốm tiết kiệm năng lượng quy mô 18m3

Nghiên cứu khả năng giảm thiểu biến động cấu trúc dòng khí cháy trong lò, khả năng giảm thiểu biến động quá trình trao đổi nhiệt giữa sản phẩm cháy và vật liệu được nung, giảm thiểu sự biến động của trường nhiệt độ khi chuyển từ quy mô 10m3 lên quy mô 18m3. Thẩm định khả năng ứng dụng các giải pháp công nghệ, khả năng ứng dụng các tính toán thực nghiệm đã được sử dụng cho các loại lò quy mô nhỏ hơn (5m3, 10m3). Xác định các giải pháp cấu trúc, chế tạo và vận hành lò đối với lò nung gốm tiết kiệm năng lượng quy mô 18m3


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap