Năng lượng là một trong những yếu tố cần thiết cho sự tồn tại và phát triển xã hội,  đồng thời cũng là yếu tố duy trì sự sống trên trái  đất. Trong tương lai, nhiên liệu hoá thạch như dầu thô, than đá, khí tự nhiên, chiếm đa phần năng lượng tiêu thụ sẽ bị cạn kiệt, đồng thời việc sửdụng các dạng năng lượng này  đã và  đang gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến môi trường sống.
Đối với nước ta, trong một thời gian dài chúng ta áp dụng chính sách giá năng lượng bao cấp, những mức giá không phản ánh thực chất chi phí của quá trình sản xuất, do vậy vấn đề sử dụng năng
lượng tiết kiệm và hiệu quả rất ít được quan tâm.
Trong  những  năm  gần  đây  nhận  định  chung  hiện  trạng  hệ thống năng lượng Việt Nam quy mô của các ngành  điện, than, dầu khí ñều có những bước tiến vượt bậc hơn hẳn 10 năm trước đây, góp
phần  tích  cực  vào  sự nghiệp  công  nghiệp  hoá  và  hiện  đại  hoá  đất nước. Tuy vậy thành tựu  đạt  được chưa  đủ  để  đưa các ngành năng lượng vượt qua tình trạng kém phát triển:
- Hiệu suất chung của ngành năng lượng còn thấp.
- Đầu tư phát triển năng lượng còn thấp.
- Việc định giá năng lượng còn nhiều bất cập.
- Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh chưa cao.
- Tỷ lệ phát triển giữa các phân ngành NL chưa hợp lý.

LINK DOWNLOAD

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap