1.1 Yêu cầu:

- Chương trình quản lý SV gồm các vấn đề như:

+ Thể hiện được mô hình tổ chức SV theo khóa, theo lớp, các loại hình đào tạo

+ Quản lý các môn học của các lớp theo học kì và kết quả học tập của SV đối với các môn học đó.

+ Hệ thống còn phải cho phép tạo ra các báo cáo từ kết quả học tập của SV nhằm phục vụ công tác điều hành như: Tổng kết kết quả học tập theo kì, năm, khóa....in danh sách thi bảng điểm...

+ Ngoài ra còn có thêm các chức năng như cập nhật các loại danh mục dữ liệu.

1.1.1 Chức năng:

Xây dựng hệ thống Quản lý hồ sơ phục vụ công tác quản lý sinh viên

của các trường ĐH và CĐ với các yêu cầu sau:

Các chức năng hệ thống cần có

a. Cập nhật

- Cập nhật từ điển danh mục.

- Cập nhật sinh viên.

b. Tìm kiếm

- Tìm kiếm SV :- Theo tên

- Theo địa chỉ

c. Báo cáo / thống kê

- In danh sách lớp.

- In phiếu điểm.

- Tổng kết kết quả học kì.

- Tổng kết kết quả cả năm.

· Chức năng người dùng

Người dùng là sinh viên là những người có nhu cầu xem thông tin hồ sơ của các sinh viên.

, Giải thích các chức năng

a. Cập nhật

- Cập nhật từ điển danh mục:

Người quản trị đưa ra yêu cầu( thêm, sửa, xóa) cập nhật các danh mục tới hệ thống.Hệ thống sẽ thực hiện lệnh và đưa ra kết quả.

- Cập nhật sinh viên:

Người quản trị đưa ra yêu cầu ( thêm, sửa, xóa) tới hệ thống đối với 1 sinh viên nào đó. Hệ thống sẽ thực hiện lệnh và đưa ra kết quả.

b. Tìm kiếm

- Tìm kiếm sinh viên:

Người quản trị đưa ra thông tin về sinh viên cần tìm tới hệ thống. Hệ thống sẽ rà soát và đưa ra kết quả.

c. Báo cáo / thống kê

- In danh sách lớp:

Người quản trị đưa ra yêu cầu danh sách cần xem và in ra tới hệ thống. Hệ thống sẽ thực hiện lệnh và đưa ra kết quả

- In phiếu điểm:

Người quản trị đưa ra yêu cầu in điểm của 1 sinh viên nào đó tới hệ thống. Hệ thống sẽ thực hiện tìm kiếm và đưa ra kết quả.

- Tổng kết kết quả học kì

Người quản trị đưa ra yêu cầu tổng kết điểm tới hệ thống. Hệ thống sẽ thực hiện lệnh và xếp loại kết quả 1 học kì của sv và đưa ra kết quả

- Tổng kết kết quả cả năm

Người quản trị đưa ra yêu cầu tổng kết điểm tới hệ thống. Hệ thống sẽ thực hiện và xếp loại kết quả 1 năm của sv và đưa ra kết quả.


Facebook Google twitter
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap