Cùng với sự phát triển mạnh của các ngành chăn nuôi gia súc gia cầm, ngành nuôi trồng thủy sản thì ngành chăn nuôi đại gia súc để lấy sản phẩm là thịt và sữa cũng phất triển rất mạnh ở nước ta và nhiều nước trên thế giới .
Theo tổng cục thống kê Việt Nam trong giai đoạn 1995- 2005 thì diện tích canh tác cây mía và cây ngô là hai loại cây thân cỏ có thể làm nguyên liệu chế biến thức ăn cho Bò liên tục tăng. Cụ thể cả nước năm 1995 có diện tích trồng mía là 224,8 nghìn ha, diện tích trồng Ngô là 556,8 nghìn ha thì cho tới năm 2005 diện tích trồng mía là 285,1 nghìn ha - tăng 26,87 %, diện tích trồng ngô là 1031,6 nghìn ha tăng 85,27%. Chính từ việc tăng trưởng rất mạnh về diện tích đó nên nguồn cung ứng nguyên liệu để sản xuất thức ăn cho bò theo phương pháp công nghiệp là rất lớn đem lại giá trị kinh tế cao.
Song song với việc tăng trưởng mạnh về diện tích cây mía và cây ngô thì sản lượng đàn bò của nước ta cũng liên tục tăng cao đặc biệt là ngành chăn nuôi bò lấy sữa. Theo thống kê cả nước ta năm 1995 có 3638.9 nghìn con bò nhưng cho tới năm 2005 thì cả nước đã có tới 6510.8 nghìn con tăng 78,90%
đó là một tỷ lệ tăng trưởng rất lớn, cộng với sản lượng đàn Trâu của nước ta là 2922,2 nghìn con. Với sự tăng trưởng nhanh về mặt số lượng đại gia súc đòi hỏi phải có một lượng lớn thức ăn cho chúng. Trong khi đó chúng ta vẫn duy trì phương pháp chăn thả truyền thống thì sẽ không đáp ứng được lượng thức ăn có chất lượng cho chúng, đồng thời sẽ là nguyên nhân làm giảm đi lượng sũa và chất lượng sữa.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap