Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt nam là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí hoạt động trong các lĩnh vực: sản xuất bao bì, bán buôn chất dẽo nguyên sinh, phân bón.
Công ty có tên giao dịch quốc tế là PetroVietnam Packaging Joint Stock Company(PSP)
Nhà máy sản xuất bao bì Polypropylene Dung Quất được đầu tư nằm trong chiến lược phát triển chung của Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam cũng như Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhằm đa dạng hóa ngành nghề và sản phẩm kinh doanh theo chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, đã được Bộ Chính trị kết luận tại Văn bản số 41/KL-TW và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 386/QĐ-TTg.
Dự án Nhà máy sản xuất bao bì Polypropylene Dung Quất có Tổng mức đầu tư 140 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 2,5 hec-ta với quy mô 36 triệu bao bì các loại 1 năm. Bao gồm bao bì PP, PE, bao xi măng và ống PE 3 lớp cung cấp cho các đơn vị tiềm năng trong ngành, cho các doanh nghiệp sản xuất nông sản thực phẩm, phân bón, thức ăn chăn nuôi v.v. Đặc biệt, một trong các nhiệm vụ chính của Nhà máy sản xuất bao bì PP là cung cấp vỏ bao để đựng hạt nhựa Polypropylene do Nhà máy nhựa PP của Khu Liên hợp Lọc hóa dầu Bình Sơn sản xuất ra.
Nguồn nguyên liệu chủ yếu để cung cấp cho Nhà máy sản xuất bao bì chính là hạt nhựa Polypropylene lần đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam, tại Khu Liên hợp lọc hóa dầu này. Nguồn nguyên liệu hạt nhựa PP nằm ở ngay bên cạnh tường rào của Nhà máy sản xuất bao bì nên vô cùng thuận lợi trong việc cung cấp đầu vào cho Nhà máy sản xuất bao bì được khởi công ngày hôm nay.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap