Nhiệm vụ của quá trình giặt:

• Tách chất bẩn và chất béo ra khỏi bề mặt cần tẩy rửa ( vải vóc).

• Không cho các chất này tái bám lên bề mặt cần tẩy rửa mà để chúng trôi theo nước giặt thải đi.

Đối với vải vóc, bột giặt cần có khả năng hòa tan tốt để có thể thấm vào các thớ vải dễ dàng. Tính chất này liên quan đến sức căng bề mặt. Nước là chất có sức căng bề mặt ( SCBM) lớn, nhưng khi hòa tan chất hoạt động bề mặt ( CHĐBM) vào nước thì ứng suất bề mặt của nước sẽ giảm dần cho đến khi nồng độ của dung dịch đạt đến một giá trị nào đó phụ thuộc vào loại CHĐBM sử dụng. Và giá trị ứng suất bề mặt này sẽ không đổi cho dù có tăng nồng độ của THIẾT KẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẶT NĂNG SUẤT 12 000 TẤN/NĂM CHĐBM lên. Nồng độ mà ứng suất bề mặt ngưng giảm đuợc gọi là nồng độ micelle tới hạn (cmc)

Chương 1: Tổng quan kinh tế -kỹ thuật
Chương 2: Quy trình công nghệ sản xuất bột giặt
Chương 3: Cân bằng vật chất
Chương 4: Cân bằng năng lượng
Chương 5: Tính toán và chọn thiết bị
Chương 6: Tính toán nhu cầu điện nước cho nhà máy
Chương 7: Bố trí mặt bằng
Chương 8: Tính toán kinh tế
Chương 9: Xử lý môi trường
Chương 10: Vệ sinh an toàn lao động


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap