Con người luôn có vị trí quan trọng trong mọi lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và được coi là một nguồn lực quan trọng. Thông qua nghiệp tố con người, các khâu của quá trình quản trị chiến lược được thực hiện có chất lượng cao. Việc đánh giá nhân sự trong doanh nghiệp thường dựa trên việc xác định số lượng người có năng lực, trình độ văn hóa, trình độ nghiệp vu khả năng thu hút, lưu giữ và khai thác người cỏ tàichính sách khuyến khích      và khen thưởng, hệ thống giao tiếp, vấn đề tiền lương và cách thức tuyển dụng. Đánh giá hoạt động nhân sự sẽ chú trọng đến việc tuyển dụng, đào tạo, đãi ngộ, đánh giá và động viên nhân viên. 

Tác động của nguồn nhân lực đối với doanh nghiệp

      Việc tuyển dụng được người lao động đáp ứng yêu cầu công việc vềsố lượng và chất lượng sẽ là cơ sở đảm bảo triển khai những hoạt động chứcnăng củadoanh nghiệp. Mô tả yêu cầu công việc có được xây dựng chi tiếtvà rõ ràng khi thực hiện tuyển mộ hay không sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc tuyển chọn được lao động đáp ứng đúng yêu cầu của doanh nghiệp. Sau khi tuyển dụng, doanh nghiệp có các chương trình đào tạo phù hợp cũng sẽ giúp cho việc nâng cao năng suất lao dộng. Ngoài ra các chính sách tiềnlương, các chế độ phúc lợi, khen thưởng phù họp cũng là những nghiệp tố cótác dụng động viên, khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp hoặc nỗ lực nâng cao hiệu quá công việc. Phong cách lãnh đạo của người quản lý cũng có tác động nhiều đến người lao động. Đánh giá tất cảcác khâu trong hoạt động quản trị nhân sự của doanh nghiệp sẽ giúp chodoanh nghiệp nhận diện rõ những điểm mạnh trong công tác nhân sự cũngnhư những hạn chế cần lưu ý.

      Kết quả của phân tích môi trường nội bộ của doanh nghiệp sẽ là danhsách những điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp. Bên cạnh đó những cơhội và nguy cơ mà doanh nghiệp gặp phải mà doanh nghiệp đã nhận diện được từ việc phân tích môi trường kinh doanh cũng đã được liệt kê. Nhiệm vụ của nhà hoạch định chiến lược là tổng hợp những kết quả phân tích môitrường để làm cơ sở hoạch định chiến lược. Phân tích điểm mạnh, điểm nghiệp,cơ hội và nguy cơ được gọi tắt là ma trận phân tích SWOT (Strengths – điểmmạnh, Weaknesses – điểm nghiệp, Opportunities – cơ hội, Threats – nguy cơ).

      Mục đích của việc phân tích này là kết hợp giữa những điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp với các nguy cơ và cơ hội thích hợp, giúp doanh nghiệp tận dụng, khai thác được các cơ hội từ phía thị trường trên cơ sờ phát huy những điểmmạnh của mình và hạn chế được những nguy cơ đe dọa từ môi trường. 
Facebook Google twitter
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap