Phương pháp phân tích SWOT được áp dụng rộng rãi trên toàn cầu, và được coi là phương pháp chuẩn mực, là cơ sở để xây dựng chiến lược và đề xuất các giải pháp cải tiến hoạt động cho các doanh nghiệp. Trên thực tế, phương pháp phân tích SWOT cũng có những hạn chế nhất định:

- Phân tích SWOT chỉ mới đưa ra những phác họa có tính gợi ý về các chiến lược của doanh nghiệp hay còn gọi là các phương án khả thi có thể lựa chọn, chứ chưa đưa ra được các chiến lược cuối cùng cho doanh nghiệp.

- Phân tích SWOT, đặc biệt là phần kết hợp các nghiệp tố bên trong với các nghiệp tố bên ngoài để hình thành chiến lược, vừa là khoa học vừa là nghệ thuật, đòi hỏi nhà quản trị chiến lược phải có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và khả năng phán đoán tốt thì mới có thể đưa ra những kết hợp đúng đắn, khoa học.

Phương pháp phân tích SWOT

- Trong một số trường họp để hoạch định chiến lược mà chỉ sử dụng đơn nhất ma trận SWOT thì chưa đủ, mà cần sử dụng thêm một số công cụ phân tích khác để có cơ sở hoạch định chiến lược chắc chắn hơn.

     Trong quá trình phân tích SWOT, doanh nghiệp phải lưu ý rằng các cơ hội và nguy cơ đe dọa từ phía thị trường là khác nhau nhưng khi một cơ hội bị bỏ qua thì nó có thể trở thành nguy cơ đe dọa đối với doanh nghiệp, nhất là khi đối thủ cạnh tranh đã nắm bắt và khai thác tốt cơ hội đó. Ngược lại, nguy cơ cũng có thể chuyển thành cơ hội nếu doanh nghiệp có cách thức kiêm soát tốt và phát huy nó. Đối với những nguy cơ mà doanh nghiệpkhông thể kiểm soát được thì người lãnh đạo phải sẵn sàng đương đầu với nó và chuẩn bị sẵn những phương án hoạt động cho doanh nghiệp mình.

     Trong quá trình phân tích môi trường, có thể doanh nghiệp sẽ thấy có rất nhiều những cơ hội và nguy cơ, những điểm mạnh và điểm yếu xuất hiện. Tuy nhiên doanh nghiệp cần chú ý vào những nghiệp tố then chốt, chủ nghiệp để có những phản ứng chiến lược phù hợp, không nên dàn trải hoạt động vào tất cả những cơ hội và nguy cơ sẽ làm phân tán hoạt động. Các định hướng chiến lược đề xuất cũng cần phải có sự linh hoạt, dự phòng để có thể có sự điều chỉnh kịp thời khi môi trường kinh doanh có sự biến động.

Facebook Google twitter
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap