Để xây dựng ma trận phân tích SWOT, trước hết doanh nghiệp phải liệt kê những điếm mạnh, điểm nghiệp, cơ hội và nguy cơ chủ yếu theo thứ tự tiên. Tiếp đó, doanh nghiệp tiến hành so sánh từng cặp nghiệp tố đề có sự phối hợp phù hợp.

Điểm mạnh:

      Các điểm mạnh của doanh nghiệp có thể là các kỹ năng, nguồn lực và những lợi thế mà doanh nghiệp có được trước các đối thủ cạnh tranh (năng lực chủ chốt của doanh nghiệp) như có nhiều nhà quản trị tài năng, có công nghệ vượt trội, thương hiệu nổi tiếng, có sẵn tiền mặt, doanh nghiệp có hình ảnh tốt trong mắt công chúng hay chiếm thị phần lớn trong các thị trường chủ chốt. Doanh nghiệp có thể xác định lợi thế của doanh nghiệp là gì? Công việc nào doanh nghiệp làm tốt nhất? Nguồn lực nào doanh nghiệp có thể khai thác và sử dụng?…

Những yếu tố giúp xây dựng ma trận SWOT

Điểm nghiệp:

     Những điểm nghiệp của doanh nghiệp thể hiện ở những thiếu sót hoặc nhược điểm và kỹ năng, nguồn lực hay các nghiệp tố hạn chế năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Đó có thể là mạng lưới phân phối kém hiệu quả, quan hệ lao động không tốt, thiếu các nhà quản trị có kinh nghiệm quốc tế hay sản phẩm lạc hậu so với các đối thủ cạnh tranh. Doanh nghiệp cần xác định hoạt động nào doanh nghiệp làm chưa tốt? cần phải thiện điều gì? Nguồn lực nào doanh nghiệp còn thiếu hoặc chưa có? Vì sao đổi thủ cạnh tranh có thể làm tốt hơn?…

Cơ hội

      Cơ hội có thể xuất phát từ sự thay đổi về công nghệ hay các nghiệp tố môi trường trong và ngoài nước, từ sự thay đổi trong chính sách của nhà nước có liên quan tới lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, từ sự thay đổi. Các cơ hội có thể bao gồm tiềm năng phát triển thị trường, khoảng trống thị trường, gần nguồn nguyên liệu hay nguồn nhân công rẻ và có tay nghề phù hợp. Doanh nghiệp phải rà soát lại các ưu thế của mình và tự đặt câu hỏi liệu các ưu thế ấy có mở ra cơ hội mới nào không? Cơ hội tốt đang ở đâu? Nghiệp tố môi trường nào đang tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp? Doanh nghiệp cũng có thể rà soát các nghiệp điểm của mình và tự đặt câu hỏi liệu có cơ hội nào xuất hiện nếu khắc phục được các điểm nghiệp.

Thách thức:

     Các nguy cơ đối với doanh nghiệp có thể là thị trường bị thu hẹp, cạnh tranh ngày càng khốc liệt, những thay đổi về chính sách có thể xảy ra, bất ổn về chính trị ở các thị trường chủ chốt hay sự phát triển công nghệ mới làm cho các phương tiện và dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp có nguy cơ trở nên lạc hậu… Doanh nghiệp cần nắm rõ những trở ngại đang gặp phải? Các đối thủ cạnh tranh đang làm gì? Nhu cầu của kháchhàng có thay đổi hay không? Công nghệ mới xuất hiện có nguy cơ gì với hoạt động của doanh nghiệp?…
Facebook Google twitter
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap