Giới thiệu về chiến lược cạnh tranh

     Hai cơ sở rất quan trọng của việc lựa chọn và xây dựng chiến lược cạnh tranh cho doanh nghiệp là nguồn của lợi thế cạnh tranh và phạm vi thị trường mục tiêu. Kết hợp nguồn tạo ra lợi thế cạnh tranh với phạm vi thị trường mục tiêu cho ta có cái nhìn khái quát về các chiến lược cạnh tranh tổng quát của doanh nghiệp.

     Nếu xác định doanh nghiệp cạnh tranh trên thị trường tổng thể dựa trên cơ sở hạ thấp chi phí thì doanh nghiệp theo đuổi chiến lược chi phí thấp. Cũng trên thị trường lớn ấy, nếu doanh nghiệp lựa chọn nguồn tạo ra lợi thế là sự khác biệt thì tương ứng với nó là chiến lược khác biệt hóa. Nếu chọn thị trường cạnh tranh là một phân đoạn nhỏ thì ta gọi chung là chiếnlược trọng tâm. Chiến lược trọng tâm chia ra làm hai loại là trọng tâm dựa trên chi phí thấp và trọng tâm dựa trên khác biệt hóa. Cả hai chiến lược trên đầy được gọi là chiến lược cạnh tranh tổng quát. Gọi là tổng quát vì tất cả các doanh nghiệp ở mọi ngành đều có thể sử dụng, không kể là ngành sản xuất, dịch vụ hay các tổ chức phi lợi nhuận.

Chiến lược cạnh tranh – Khái niệm của chiến lược chi phí thấp

Khái niệm chiến lược chi phí thấp

     Chiến lược chi phí thấp là chiến lược mà doanh nghiệp tập trung toàn bộ nỗ lực đề giảm chi phí. Mục đích của chiến lược chi phí thấp là đạt được lợi thế về chi phí so với đối thủ nhằm đặt mức giá thấp và chiếm lĩnh thị phần hoặc tìm kiếm lợi nhuận cao hơn khi bán với giá thị trường.

     Theo đuổi chiến lược chi phí thấp đồng nghĩa với việc:

- Doanh nghiệp bỏ qua nhũng phân đoạn thị trường nhỏ hẹp mà hướng tới thị trường tổng thể. Chỉ có thị trường tổng thể, với lượng cầu đủ lớn tương ứng với cung của doanh nghiệp đủ lớn thì mới giảm được chi phí, ngược lại nếu đáp ứng các nhu cầu khác nhau trên các thị trường khác nhau sẽ rất tốn kém.

- Doanh nghiệp muốn trớ thành người dẫn đầu về thị phần.

- Phát triển những năng lực riêng biệt mà những năng lực này cho phép công ty tăng hiệu quả và giảm chi phí.
Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap