Nghiên cứu và phát triển bao gồm những hoạt động liên quan đến nghiên cứu và phát triển sản phẩm, nghiên cứu và phát triển quy trình sản xuất, cải tiến quy trình, máy móc thiết bị, phát triển các phần mềm thiết kế, điều khiển và quản lý, cải tiến hệ thống thông tin… Nó gán với tất cả các khâu trong chuỗi giá trị của doanh nghiệp, từ đầu vào cho tới đầu ra, từ phát triển sản phẩm và quá trình tới việc nhận đơn hàng, phân phối sản phẩm và dịch vụ tới khách hàng.

     Hoạt động này không chỉ giới hạn trong việc nghiên cứu đưa ra sản phẩm mới, tính năng công dụng mới mà còn liên quan cả đến việc đổi mới quy trình hoạt động, Giờ đây, tất cả các doanh nghiệp muốn chiến thắng, muốn có vị trí xứng đáng trên thưong trường đều phải quan tâm thỏa đáng và đầu tư đúng mức cho hoạt động nghiên cứu và phát triển. Tuy nhiên đầu tư vào hoạt động nghiên cứu và phát triển, nhất là phát triển công nghệ có thể có những rủi ro trong trường hợp công nghệ thay đổi nhanh chóng, nhu cầu khách hàng không ổn định hoặc đối thủ cạnh tranh bắt chước hoặc ăn cắp công nghệ.

Các khâu trong chuỗi giá trị của doanh nghiệp

    Hoạt động mua sắm liên quan đến chức năng mua các nghiệp tố đầu vào được sử dụng trong chuỗi giá trị của doanh nghiệp như máy móc, nhà xưởng, trang thiết bị, văn phòng phẩm… Nếu doanh nghiệp có thể tìm được những nghiệp tố đầu vào cần thiết, chất lượng với chi phí họp lý thi sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động trong chuỗi giá trị được thực hiện hiệu quả.

     Doanh nghiệp có thể đánh giá các hoạt động bổ trợ bằng các tiêu chí cụ thể như đánh giá các hoạt động chính.

    Tương tự như đánh giá các hoạt động chú yểu, mỗi nghiệp tố của các hoạt động bổ trợ cũng được đánh giá là mạnh, trung bình hoặc nghiệp.

    Bằng cách đánh giá những hoạt động bố trợ và các hoạt động chính doanh nghiệp sẽ thấy rõ bức tranh tổng thể về tiềm lực của mình và xác định được đâu là điểm mạnh, đâu là điểm nghiệp của mình. Khi các hoạt động trong chuỗi giá trị được doanh nghiệp triển khai tốt hon, hiệu quả hơn so với các đối thủ cạnh tranh thì doanh nghiệp sẽ có thể dạt được lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Chuỗi giá trị nhấn mạnh đến tầm quan trọng của giá trị tạo ra cho khách hàng và khả năng của doanh nghiệp trong việc tạo ra giá trị đó.
Facebook Google twitter
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap