Các hoạt động chính là các hoạt động liên quan trực tiếp đến quá trình sản xuất kinh doanh sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp, bao gồm: các hoạt động cung ứng đầu vào, sàn xuất, các hoạt động cung ứng đầu ra, marketing và bán hàng, dịch vụ sau khi bán. Nếu các hoạt động chính được thực hiện tốt, sẽ giúp doanh nghiệp giảm giá thành, tăng năng suất lao động, nàng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra lợi thế cạnh tranh và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng ngày một tốt hơn.

      Các hoạt động cung ứng đầu vào là toàn bộ các hoạt động nhằm bảo đảm cung ứng các nghiệp tố đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Các hoạt động cung ứng đầu vào gắn liền với các hoạt động như đặt hàng, vận chuyển, giao nhận nguyên nhiên vật liệu, quản lý, kiểm soát nguyên liệu tồn kho.

     Hoạt động sản xuất bao gồm tất cả các hoạt động nhằm chuyển các nghiệp tố đầu vào thành sản phẩm cuối cùng, như vận hành máy móc thiết bị, các khâu trong quá trình sản xuất, kiểm tra chất lượng sản phẩm, đóng gói… Đây là một hoạt động cơ bản của chuỗi giả trị, nên việc doanh nghiệp thực hiện những cải tiến, hoàn thiện những hoạt động này góp phần quan trọng làm tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu….

Các hoạt động liên quan trực tiếp đến quá trình sản xuất kinh doanh

Các hoạt động cung ứng đầu ra bao gồm những hoạt động liên quan đến quá trình phân phối sản phẩm đến khách hàng của doanh nghiệp như bảo quản, dự trữ, quản lý sản phẩm, xử lý các đơn đặt hàng, vận chuyển, giao nhận sản phẩm… Các hoạt động này ảnh hưởng rất lớn đến mức độ hài lòng và mức độ gắn bó của khách hàng với doanh nghiệp.

Hoạt động marketing và bán hàng liên quan đến các nội dung về sản phẩm, giá cả, hệ thống phân phối, các hoạt động quảng cáo, truyền thông, đội ngũ nhân viên bán hàng… Những doanh nghiệp khai thác và tổ chức tốt hoạt động này có thể làm cho giá trị sản phẩm, dịch vụ của mình tăng lên rất nhiều so với các đối thủ cạnh tranh.

Dịch vụ sau bán hàng bao gồm các hoạt động như: láp đặt, sửa chữa, hướng dẫn kỹ thuật cho khách hàng, cung cấp các linh kiện, phụ kiện, hiệu chỉnh sản phẩm, giải quyết nhanh chóng các khiếu nại và yêu cầu của khách hàng. Trong nhiều ngành công nghiệp, khi các sàn phẩm có giá trị đượctung ra thị trường đòi hỏi phải tốn những khoản chi phí lớn để cung cấp các dịch vụ kèm theo cho khách hàng. Việc tổ chức hợp lý dịch vụ sau bán hàng có thể làm giảm bớt những hỏng hóc trong quá trình sử dụng hoặc nhanh chóng đáp ứng những yêu cầu hỗ trợ của khách hàng. Trong nhiều trường hợp, với những sàn phẩm có chất lượng và mẫu mã tương đồng nhau, khách hàng sẵn sàng trả giá cao hơn cho sản phẩm của doanh nghiệp có khả năng cung cấp một dịch vụ hỗ trợ hoàn hảo.

Đọc thêm tại: http://kenhtai2.blogspot.com/2015/07/moi-truong-noi-bo-doanh-nghiep.html
Facebook Google twitter
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap