Các hoạt động chính

    Để đánh giá các hoạt động chủ nghiệp trong chuỗi giá trị, doanh nghiệp có thể sử dụng các tiêu chí phù hợp với lĩnh vực hoạt động của mình xác định năng lực tạo ra giá trị cho sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Căn cứ vào kết quả đánh giá, doanh nghiệp có thể xác định đâu là những điểm mạnh, đâu là những điểm nghiệp, hạn chế cần khắc phục đế có thể tạo ra giá trị lớn hơn.    Với mồi tiêu chí đánh giá. doanh nghiệp xác định khả năng đáp ứng của mình ò mức độ mạnh, yểu hay trung bình. Có thể nói, khi đánh giá khả năng tạo ra giá trị cho khách hàng của doanh nghiệp thông qua từng hoạt động, doanh nghiệp sẽ xác định được đâu là điểm mạnh, đâu là điểm nghiệp của mình trong các hoạt động chính.

Đánh giá các hoạt động chủ doanh nghiệp

Các hoạt động bỗ trợ

    Ngoài các hoạt động chủ nghiệp liên quan trực tiếp với quá trình sản xuất kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ, trong chuỗi giá trị của doanh nghiệp còn có các hoạt động tác động một cách gián tiếp đến các sản phẩm và dịch vụ, được gọi là hoạt động bổ trợ. Nhờ các hoạt động này mà các hoạt động chính được thực hiện một cách trôi chảy và hiệu quả. Các hoạt động bổ trợ sẽ hỗ trợ cho các hoạt động chính, đồng thời hỗ trợ lẫn nhau. Các hoạt dộng chính có vai trò quan trọng nhất đối với doanh nghiệp nhưng những hoạt động này không thể thực hiện được nếu thiểu các hoạt động bổ trợ. Tùy theo đặc điểm hoạt động của từng doanh nghiệp mà cấu trúc của các hoạt động bô trợ có thể được xác định một cách khác nhau. Bốn hoạt động bổ trợ trong doanh nghiệp bao gồm: hạ tầng doanh nghiệp, quản trị nhân sự, nghiên cứu và phát triển, mua sám.

    Hạ tầng doanh nghiệp bao gồm những hoạt động như lập kế hoạch, kế toán, hỗ trợ pháp lý và thiết lập quan hệ quản trị, hệ thống thông tin cần phải có để thúc đẩy công việc của toàn bộ chuỗi giá trị.

    Quản trị nhân sự bao gồm những hoạt động liên quan tới tuyển dụng, thuê mướn, sử dụng, phát triển và đãi ngộ nhân sự của doanh nghiệp. Quản trị nhân sự có ảnh hưởng đến tất cả các hoạt động trong chuỗi giá trị vì con người là yểu tố không thể thiếu để thực hiện các hoạt động trong chuỗi giá trị. Nâng cao kỹ năng của người lao động và duy trì những quan hệ lao động tốt có ý nghĩa quyết định trong việc tạo ra giá trị và giảm các chi phí. Con người là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp. Nếu biết thu hút, tuyển dụng và giữ được nhân tài, doanh nghiệp sẽ có lợi thế to lớn để chiến thắng đối thú cạnh tranh.


Đọc thêm tại:

Facebook Google twitter
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap