1.Political (Thể chế- Luật pháp)    
 • Yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm rất nghiêm ngặt.
 • Nền chính trị ổn định thuận lợi cho việc kinh doanh của công ty.
 • Chính phủ ban hành các chính sách ưu đãi ( phê duyệt 2000 tỷ đồng cho các dự án phát triển ngành sữa đến năm 2020
2.Economics (Kinh tế)  
 • Nền kinh tế tăng trưởng nhanh của Việt Nam đã có tác động tích cực tới sức mua trong nước
 • Gia nhập WTO gây áp lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. 
 • Thuế nhập khẩu sản phẩm sữa giảm tạo điều kiện thuận lợi cho các sản phẩm sữa ngoại nhập tăng.
 • Lạm phát tăng, xăng dầu tăng, Giá bò giống tăng
3.Social-cultrural (Văn hóa- Xã Hội) 
 • Mức sống người dân ngày càng nâng cao. 
 • Nhu cầu nâng cao sức khỏe và làm đẹp ngày càng tăng. 
 • Tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng vẫn còn cao.
 • Phần lớn người người dân Việt Nam chưa có thói quen uống sữa. 
4.Technology (Công nghệ) 
 • Công nghệ sản xuất sữa bột sấy phun từ công nghệ “gõ” sang công công nghệ “thổi khí” 
 • Công nghệ tiệt trùng nhanh nhiệt độ cao . 
 • Công nghệ chiết lon sữa bột. 
 • Thiết bị mới hiện đại trong lĩnh vực đa dạng hóa bao bì sản phẩm 
 • Công nghệ quản lý chất lượng sản phẩm quản lý chất lượng theo ISO
    http://www.docstoc.com/docs/32009832/Quan_tri_chien_luoc 


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap