1. Chèn toàn bộ code bên dưới vào trên thẻ /body

<!--=== BEGIN: SITE PHẢI ===-->

    <div class='site_supporrt'>
      <div class='ss_item window_popup'>
       <div class='i_title'><img alt='' src='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUrFtNieumbuT9HmP1S6EBDssWf80b-RaKU2jQmdK0wzXJgwVmVLPQXk3ORjvipL7H8zULwTzSFcvWicLcTE8iAMwMk4dg9CihZBSeYIGrZZZOplzf1a6osLZE6pN4KOKXCLkti29jeKQ/s1600/img_face.png' title=''/></div>
        <div class='i-content' style='border-color: #193c86'><div class='fb-page' data-adapt-container-width='true' data-height='400' data-hide-cover='false' data-href='https://www.facebook.com/huynhphungblogger' data-show-facepile='true' data-show-posts='false' data-small-header='false' data-tabs='messages' data-width='250'/></div>
      </div>
      <div class='ss_item window_popup'>
        <div class='i_title'><img alt='' src='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQtVZbrcOP9Ozy8jVPhOwEXowIZxemrZ-F3GgJ7NUSGZKKf_CQYSM5NGJgz5FpehMPaIVRKbjzMtsf3h-HuJMvL0XN7mKijcCmrqpEbC6sTE_3RYTjqgmUnH-IVjf5swV6X2A5TmktPms/s1600/img_hotline.png' title=''/></div>
        <div class='i-content' style='border-color: #1387c0'>
          <div class='ss_online'>
            <div>Liên hệ hỗ trợ</div>
            <a class='number_phone' href='tel:0932913631'><i class='fa fa-phone'/>0932.913.631</a>
            <ul>
              <li>
                <a href='#'><img alt='' src='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgseSR7WqH3_rc2F14Rk3eokXtaWE0KB5DlPq-f8lsqPFkP05PxQUxk7Wj9AhbHsDBe-U-raGByZmXHSXnRo6BODy4SAxbyVHid0sg_lmlYnyLCAHulKD8Nt4cQAtzeBaPbvhr1XL4CaJY/s1600/icon-skype.png' title=''/><span>skype</span></a>
              </li>
            </ul>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class='ss_item1'>
       <div class='i_title'><a href='/p/contact.html'><img alt='' src='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2Uir9BADzDSLuyQrUizD5PMFVx3Cgv-CCdkB-urQW3kxFY8lBTFJduc3_n8qq8LHmuZxt6ZZGti7DJWdsFtu4iy2JZhUf1gjG-GO-i5sqDyAOD5B6dXmef2h2Mbj_NtLuHYZS8hYiD5k/s118/img_contact.png' title=''/></a></div>
      </div>
    </div>
    <!--=== END: SITE PHẢI ===-->
<style>
.site_supporrt .ss_item1{  pointer-events: auto;
  position: relative;
  margin-bottom: 5px;
  -webkit-transition: all .5s ease;
  -moz-transition: all .5s ease;
  -o-transition: all .5s ease;
  transition: all .5s ease;}
.site_supporrt{z-index:999999;position:fixed;pointer-events:none;top:50%;right:0;z-index:100;-webkit-transform:translate(0,-50%);-moz-transform:translate(0,-50%);-o-transform:translate(0,-50%);-ms-transform:translate(0,-50%);transform:translate(0,-50%)}
.site_supporrt .ss_item{pointer-events:auto;position:relative;margin-bottom:5px;-webkit-transition:all .5s ease;-moz-transition:all .5s ease;-o-transition:all .5s ease;transition:all .5s ease}.site_supporrt .ss_item .i_title{width:40px;cursor:pointer}
.site_supporrt .ss_item .i-content{position:absolute;top:0;left:100%;border:1px solid;border-right:0;width:290px;padding:12px 9px;background:#fff}.site_supporrt .ss_item:hover{z-index:1;-webkit-transform:translate(290px,0);-moz-transform:translate(290px,0);-o-transform:translate(290px,0);-ms-transform:translate(290px,0);transform:translate(-290px,0)}.site_supporrt .ss_item .ss_online{padding-left:13px;font-size:16px;line-height:25px}
.ss_online .number_phone{padding:5px 0;font-size:20px;line-height:25px;font-weight:bold;color:#007dbb}.ss_online .number_phone i{font-size:20px;line-height:25px;padding-right:10px;color:#303030}
.ss_online ul{margin:10px 0}.ss_online ul li{display:inline-block;vertical-align:top;margin-right:25px}.ss_online ul li img{width:26px;margin-right:10px}
.ss_online ul li a{font-size:16px;line-height:25px}
</style>
2. Chèn dưới thẻ <body> mã script để hiện fanpage

<div id='fb-root'/><script>(function(d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) {return;}js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = &quot;//connect.facebook.net/vi_VN/all.js#xfbml=1&quot;;fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, &#39;script&#39;, &#39;facebook-jssdk&#39;));</script>
P/s nếu trang blog nào đã có mã script này rồi thì bỏ qua bước 2
Lưu lại và xem kết quả nhé


Chúc bạn thành công!
Tôi Là Quản Trị Blog

Các tìm kiếm liên quan đến Tạo 3 tiện ích chat page, hotline, liên hệ ẩn hiện cho blogger


tạo form liên hệ trong blogspot
mẫu form liên hệ đẹp
tạo form liên hệ bằng html
chèn google form vào website


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap