Việc thêm đoạn code vộ cùng đơn giản bạn đăng nhập vào blog chọn Mẫu => chỉnh sửa HTML rồi tìm thẻ </head> sau đó copy đoạn code bên dưới thêm vào ngay trước thẻ </head>
<script type='text/javascript'>
function addLink(){
    var body_element = document.getElementsByTagName('body')[0];
    var selection;
    selection = window.getSelection();
    var pagelink = "<br/><br/>Xem thêm tại <a href='"+document.location.href+"'>"+document.location.href+"</a>";
    var copytext = selection + pagelink;
    var newdiv = document.createElement('div');
    newdiv.style.position='absolute';
    newdiv.style.left='-99999px';
    body_element.appendChild(newdiv);
    newdiv.innerHTML = copytext;
    selection.selectAllChildren(newdiv);
    window.setTimeout(function() {
        body_element.removeChild(newdiv);
    },0);
}
document.oncopy = addLink;
</script> 


Lưu template lại là xong!
CHÚC BẠN THÀNH CÔNG

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments
Nguyễn đức anh
lúc 17:47 9 tháng 9, 2022
Test

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap