Vấn đề này không mới đã có từ lâu và có rất nhiều bài viết trên các website và diễn đàn chỉ cần gõ từ khóa thêm nút like. share Facebook hay bình luận Facebook vào blog là có rất nhiều bài viết hướng dẫn. Tuy nhiên khi chúng ta thêm vào lại thấy không được như ý và thêm bình luận Facebook lại không thể kiểm duyệt được có khi nào chúng ta tự hỏi mình đã làm sai chỗ nào. Chuyên mục hôm nay sẽ hướng dẫn bạn một cách nhanh chóng và quan trọng là có thể kiểm duyệt được bình luận.
Bước 1. Tạo ứng dụng Facebook bắt buộc tại địa chỉ https://developers.facebook.com

Tạo ứng dụng Facebook

2. Thêm địa chỉ Blog của bạn vào.3. Xét duyệt ứng dụng của bạn ở chế độ công khai.Bước 3: Thêm code vào Blog

1. Đăng nhập Blogger vào Mẫu>Chỉnh sửa HTML thêm đoạn sau vào trước thẻ đóng </body> và lưu lại:
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&amp;version=v2.7&amp;appId=ID Ứng dụng";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
Thay ID Ứng dụng bằng ID của bạn ví dụ như 105031563287744


2. Thêm thẻ meta sau vào trước thẻ </head>
<meta property="fb:app_id" content="ID Ứng dụng" />
<meta property="fb:admins" content="Facebook User ID"/>
Để xác định Facebook User ID truy cập trang web http://findmyfbid.com dán link trang cá nhân của bạn và bấm Find number ID

3. Thêm đoạn css vào phía trên thẻ ]]></b:skin> của blog để phần fb cmt có thể co dãn theo reponsive của blog.
.fb-comments, .fb-comments iframe[style], .fb-like-box, .fb-like-box iframe[style], .fb-comments span, .fb-comments iframe span[style], .fb-like-box span, .fb-like-box iframe span[style]
{ width: 100% !important; }
4. Xác định vị trí muốn thêm vào bài viết bắt buộc là trong thẻ <b:include data='post' name='post'/>  thông thường là sau thẻ <div class='post-footer'>
<div class='fb-like' data-action='like' data-href='' data-layout='button_count' data-share='true' data-show-faces='false' data-width='520'/>
<div class="fb-follow"  data-layout="button_count" data-size="small" data-show-faces="false"></div>
<div class="fb-send" ></div>
<div class="fb-save" data-size="small"></div>
<div class='fb-comments' data-numposts='
100' data-width='750'/>
Thay 100 bằng số lượng bình luận muốn hiển thị và 750 là kích thước của khung bình luận Facebook.

OK như vậy bạn đã vừa thêm bộ plugins Facebook vào từng bài viết trong Blogspot rồi, bạn cũng lưu ý cho là phải sau 24 tiếng từ khi bạn thêm vào Blog thì bình luận mới có tác dụng. Để kiểm duyệt bình luận bạn truy cập link https://developers.facebook.com/tools/comments.
KẾT QUẢ :) 
thêm nhận xét facebook vào blogspot
CHÚC BẠN THÀNH CÔNG ! BY TIN  HỌC CƠ BẢN
Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap