Rich Snippets là đoạn thông tin hiển thị trên kết quả trả về của bộ máy tìm kiếm (Google, Yahoo, Bing, …) được thể hiện dưới dạng sao, hình ảnh, xếp hạng đánh giá, … nhằm làm tăng độ nổi bật của website khi người dùng thực hiện thao tác search với một từ khóa nào đó.

Rich Snippets mang đến cho bạn những lợi ích tốt trong kết quả tìm kiếm do hiển thị bắt mắt, hấp dẫn với người tìm kiếm trên các công cụ Google, Yahoo, Bing. Nó giúp bạn tăng tỉ lệ click trên google và mang đến cho bạn một lượng traffic lớn. Tuy vậy Rich Snippets cũng có tác hại của nó, khi mà tình trạng lạm dụng nó ngày càng trở nên rầm rộ hơn. Các website tạo ra những kết quả tìm kiếm có 5 sao với số phiếu bầu chọn 100, 1000, thậm chí là 10.000.000 như vậy có đúng nghĩa là Rich Snippets mà Google khuyến khích hay không? Với những kết quả mà bạn cố tình tạo ra sẽ đi ngược lại với những tiêu chí của Google và được gọi là “Fake Rich Snippets” hay “Spam in Rich Snippets”. Những vi phạm của bạn có thể bị người khác báo cáo qua Report spam in rich snippets.

Hướng dẫn tạo Rich Snippets cho blogger


Đăng nhập blogger ~> Vào Mẫu ~> Chỉnh sửa HTML
Cách 1:
1. Tạo Rich Snippets cho các trang ngoài trang bài viết
Chèn đoạn code này vào ngay sau thẻ <body>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<div style='display:none;'>
<div itemscope='' itemtype='http://schema.org/Recipe'>
<span itemprop='name'>Blog thủ thuật</span>
<img alt='Blog thủ thuật' itemprop='image' src='https://lh4.googleusercontent.com/-pFkSZhwVbIc/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAZs/U0sJ9pIjNKk/s150/photo.jpg' title='Blog thủ thuật'/>
<div itemprop='aggregateRating' itemscope='' itemtype='http://schema.org/AggregateRating'>
<span itemprop='ratingValue'>10</span>/<span itemprop='bestRating'>10</span>
<span itemprop='ratingCount'>1500</span> bình chọn
</div>
</div></div>
</b:if>
Thay link xanh dương thành link ảnh đại diện cho blog của bạn, sửa chữ xanh lá lại cho phù hợp.
2. Tạo Rich Snippets cho các trang bài viết
Tìm đến thẻ bên dưới 
<div class='post-footer-line post-footer-line-1'>

Hoặc

<div class='post-footer-line post-footer-line-2'>

Sau đó chèn đoạn code này vào ngay sau nó
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div style='display:none;'>
<div itemscope='' itemtype='http://schema.org/Recipe'>
<span itemprop='name'><data:blog.pageName/></span>
<img expr:alt='data:blog.pageName' expr:src='data:blog.postImageThumbnailUrl' itemprop='image'/>
<div itemprop='aggregateRating' itemscope='' itemtype='http://schema.org/AggregateRating'>
<span itemprop='ratingValue'>10</span>/<span itemprop='bestRating'>10</span>
<span itemprop='ratingCount'>365</span> bình chọn
</div></div></div>
</b:if>

Lưu Mẫu lại là xong, để kiểm tra xem bạn đã thực hiện chèn Rich Snippets thành công chưa thì hãy truy cập vào http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets và nhập tên miền của bạn để xem thử.
Lưu ý: để hình ảnh của Snippet xuất hiện được trên tìm kiếm google các bạn phải chọn ảnh thumbnail (ảnh đầu bài viết) có kích thước hình vuông hoặc hình chữ nhật nằm ngang.

Cách 2:
1. Đăng Nhập Vào Blogger
2. Vào Edit HTML
3. Tìm Phần <div class='post-footer-line post-footer-line-1'>
4. Copy Đoạn Code Bên Dưới Vào Ở Trên <div class='post-footer-line post-footer-line-1'>
<div class='sr' vocab='http://schema.org/' typeof='Recipe'>
  <b:if cond='data:post.thumbnailUrl'>
    <img property='image' expr:alt='data:post.title' expr:src='data:post.thumbnailUrl'/>
    <b:else/>
    <img expr:alt='data:post.title' itemprop='image' src='//tempek.ga/img/nophoto-s.png'/>
  </b:if>
  <span property='name'>
    <data:post.title/>
  </span>
  <span property='author' typeof='Person'>
    <span property='name'>
      <data:post.author/>
    </span>
  </span>
  <time property='datePublished' expr:datetime='data:post.timestampISO8601'>
    <data:post.timestampISO8601/>
  </time>
  <span property='aggregateRating' typeof='http://schema.org/AggregateRating'>
    <span property='ratingValue'>
      5.0
    </span>
    stars based on 
    <span property='reviewCount'>
      35
    </span>
    reviews
  </span>
  <span property='description'>
    <data:post.snippet/>
  </span>
</div>
5. Lưu Lại Và Xem Kết Quả

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap