Các công việc kế toán cần hoàn thành trong tháng 04/2016 trước khi nghỉ lễ 30/04 - 01/05 và giỗ tổ Hùng Vương

Công việc kế toán cần làm trước đợt nghỉ lễ tháng 04/2016
Công việc kế toán cần làm trước đợt nghỉ lễ tháng 04/2016


1. Nộp tờ khai thuế GTGT tháng 03/2016 và tiền thuế phát sinh (nếu có): Hạn cuối 20/04/2016.

2. Nộp tờ khai thuế TNCN tháng 03/2016 và tiền thuế phát sinh (nếu có): Hạn cuối 20/04/2016.

3. Nộp tờ khai thuế GTGT quý 01/2016 và tiền thuế phát sinh (nếu có): Hạn cuối 30/04/2016.

4. Nộp tờ khai thuế TNCN quý 01/2016 và tiền thuế phát sinh (nếu có): Hạn cuối 30/04/2016.

5. Tính toán kết quả kinh doanh quý 01/2016, nếu có lãi thì nhân thuế suất ---> Mang thuế TNDN tạm tính quý 01/2016 nộp vào NSNN: Hạn 30/04/2016.

6. Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 01/2016: Hạn cuối 30/04/2016.

7. Các báo cáo khác theo quy định như: Thống kê, các tờ khai đặc thù khác.

8. In ấn sổ sách, lưu hoặc giao khách hàng.Tải những tài liệu hữu ích:
Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap