Thể theo tình hình thực tế, tháng 03/2016 người nộp thuế phải thực hiện một lượng lớn các hồ sơ khai thuế.

Để phân tải hệ thống. Tạo điều kiện cho người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ. Tổng cục thuế đã thực hiện gia hạn thời gian nộp tờ khai thuế qua mạng thêm 03 ngày làm việc nữa (đến hết ngày 04/04/2016).

Vậy, anh/chị/em nhà kế toán lại có thêm một khoảng thời gian để hoàn thành công việc của mình.

Gia hạn nộp tờ khai thuế kỳ kê khai 2015
Gia hạn nộp tờ khai thuế kỳ kê khai 2015


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap