LTIFR, LTIIR và SR - Tính toán chỉ số an toàn chungLàm thế nào để tính toán các chỉ số an toàn là một kỹ năng quan trọng nếu bạn làm việc trong lĩnh vực sức khỏe và an toàn? Các nhà quản lý sẽ sử dụng chúng để đo lường sức khỏe nội bộ, hiệu suất an toàn và so sánh hiệu suất của công ty bạn với các công ty khác cùng ngành.

Các chỉ số an toàn thường được sử dụng là LTIFR và : LTIIR. Sự khác biệt giữa chúng là gì?
LTIFR: tần suất cho thấy có bao nhiêu sự cố đã xảy ra trong một thời gian nhất định tính trên số  giờ làm việc tiêu chuẩn của toàn công ty.
 LTIIR: tỷ lệ giữa số sự cố tai nạn đã xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định trên số nhân viên của công ty (thường thấp hơn so với số giờ tiêu chuẩn). 
Như vậy, LTIFR (viết tắt của Lost Time Injury Frequency Rate) chỉ ra bao nhiêu LTIs (Lost Time Injuries= số trường hợp (vụ) TNLĐ hoặc bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc để điều trị) xảy ra trong khoảng thời gian nhất định trên 1.000.000 hoặc 100.000 giờ làm việc trong khoảng thời gian đó. ( ví dụ 1 tháng hoặc 1 quý hoặc một năm tùy thuộc vào yêu cầu báo cáo của doanh nghiệp).
Để chuyển đổi một tỷ lệ LTIFR sang LTIIR chỉ cần thay thế số lượng nhân viên cho số giờ.
1. Tính LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate) – Tần suất giữa số vụ chấn thương tai nạn, BNN phải nghỉ việc trên số giờ làm việc theo tiêu chuẩn.
Công thức để tính toán LTIFR là thực sự rất đơn giản. Để biết bao nhiêu chấn thương làm mất thời gian cho mỗi 1.000.000 giờ làm việc đã có trong năm qua. Bạn cần phải nhận được hai mẩu thông tin:
·                  Số lượng tai nạn chấn thương phải nghỉ điều trị ( LTIs) đã xảy ra trong năm qua và,
·                  Số giờ làm việc trong năm qua.

Bạn có thể nhận được số lượng LTIs từ quản lý hồ sơ tai nạn và bệnh nghề nghiệp hoặc từ yêu cầu bồi thường cho công nhân của công ty bạn hoặc từ công ty bảo hiểm và biên chế của bạn sẽ có thể cho bạn biết số giờ làm việc trong giai đoạn này.
Tần suất thời gian đã mất do thương tật là số thời gian đã mất do chấn thương và các bệnh nghề nghiệp cho mỗi 1.000.000 giờ làm việc. Số giờ làm việc được xác định bằng tổng số giờ làm việc của tất cả các công nhân (bao gồm cả làm thêm giờ, làm việc thêm ca). 

Công thức được sử dụng để tính toán tỷ lệ tần số chấn thương bị mất thời gian là:

Số tai nạn chấn thương có thời gian nghỉ điều trị (LTIs) trong giai đoạn có liên quan × 1.000.000 
Số giờ làm việc trong giai đoạn có liên quan

Giả sử có 7 LTIs trong năm qua và 2.451.679 giờ làm việc. Vì vậy, 7 X 1.000.000 = 7.000.000. Chia 2.451.679 giờ và LTIIR là: 2,86.
Điều đó có nghĩa là gì?  Nó có nghĩa rằng cứ  1.000.000 giờ làm việc trong năm có  2,86 giờ bị mất do TNLĐ hoặc bệnh nghề nghiệp (LTIs).

2. Tính LTIIR (Lost Time Injury Incidence Rate) = Tỉ lệ thời gian nghỉ do chấn thương tai nạn, BNN trên tổng số nhân viên
Để tính toán LTIIR (Lost Time Injury Incidence Rate) là số lượng LTIs trên 100 nhân viên, ta chỉ cần thay thế số nhân viên cho số giờ và nhân số LTIs cho 100.
Số nhân viên: 791,  số vụ tai nạn là 7, lấy 7 X 100 = 700. Chia 700 cho số lượng nhân viên có mặt trong kỳ báo cáo, kết quả LTIIR = 0,88. 
Công thức tổng quát:

Số tai nạn chấn thương có thời gian nghỉ điều trị (LTIs) trong kỳ báo cáo × 100
Số nhân viên biên chế trong kỳ
Ý nghĩa: cứ mỗi 100 nhân viên công ty này có 0,88 LTIs.(vụ tai nạn, BNN)
3. Tính tỉ lệ nghiêm trọng (Severity Rates)
Cuối cùng, là tính tỷ lệ mức độ nghiêm trọng (Severity Rates). Bạn sẽ cần ít nhất là các thông tin nêu trên và số ngày làm việc bị mất trong năm nay. Ví dụ 73 ngày.
Thông thường tỷ lệ mức độ nghiêm trọng được thể hiện như trung bình chỉ đơn giản bằng cách chia số ngày bị mất cho số lượng LTIs. (số vụ TN và BNN)
SR =  73/ 7 = 10,43.
Như vậy, trung bình mỗi LTIs sẽ dẫn đến 10,5 ngày nghỉ làm việc. 
Điều này có thể được chuyển đổi sang một tần số hoặc tỷ lệ mắc bằng cách nhân kết quả của một yếu tố tiêu chuẩn hóa. Điều này, tất nhiên sẽ làm tăng kết quả đó là lý do tại sao bạn không nhìn thấy nó rất thường - những người muốn có một tỷ lệ mức độ nghiêm trọng của 104 ngày giảm trên 100 LTIs?
Như vậy, không phải rất khó khăn và nếu bạn biết ngay cả một chút thông tin về bảng tính, bạn có thể dễ dàng chèn các công thức vào ô cụ thể để tính toán các chỉ số tự động trên excel.

ST.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap