(HYIP-High Risk)-Nếu phải so sánh giữa TrueBit và Mellon Finance thì mình lại thích Truebit hơn dù cả hai đều được clix5 đưa vào Hyip zone ngày 26.09 và đó cũng là ngày TrueBit chính thức online. Truebit có mức độ khả tín cao hơn, plan hơp lý hơn dù răng về thiết kế site […]

Read more of this post