Tài liệu "Giáo trình vật liệu xây dựng" được biên soạn theo đề cương do vụ THCN - DN, Bộ giáo dục và đào tạo xây dựng và thông qua. Nội dung được biên soạn theo tinh thần ngắn gọn, dẽ hiểu, các kiến thức trong toàn bộ giáo trình có mối liên hệ logic.
Chương 1. Những tính chất cơ bản của VLXD
Chương 2. Vật liệu gốm xây dựng
Chương 3. Chất kết dính vô cơ
Chương 4. Bê tông xi măng và các sản phẩm bê tông xi măng
Chương 5. Vữa xây dựng
Chương 6. Chất kết dính hữu cơ và vật liệu chế tạo
Chương 7. Vật liệu gỗ


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giãn
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap