Sự mô hình hóa một chất lỏng đang chuyển động theo dòng chảy. Sự bảo toàn khối lượng. Nghiên cứu động học các chất lỏng. Động lực học vi phân các chất lưu lí tưởng. Độ nhớt của chất lưu. Sự chảy thực: số Raynolds. Các cân bằng cơ học và cân bằng năng lượn.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giãn
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap