Quảng báo được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội . Hầu như đi đâu ta cũng có thể thấy những bảng quảng cáo với nhiều hình thức khác nhau. Với mục đích làm nổi bật lên sản phẩm của mình cả khi trời sáng hay tối người ta đã sử dụng rộng rãi các bảng quảng cáo điện tử. Bảng quảng báo điện tử có nhiều loại , được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau , có khả năng hiển thị hình ảnh và màu sắc phong phú . Tuy nhiên do điều kiện có hạn nên trong đồ án này chúng em mong muốn tìm hiểu về nguyên lý thiết kế một bảng quảng cáo điện tử có khả năng điều khiển hiển thị các kí tự theo như mong muốn và thiết kế một module led quảng báo cỡ nhỏ để thử nghiệm.
Đầu tiên chúng em xin cảm ơn sự hướng dẫn chỉ bảo tận tình của thầy Nguyễn Tiến Dũng . Thầy đã cung cấp cho chúng em các tài liệu về đề tài giúp chúng em dễ dàng hơn trong quá trình tìm hiểu đồ án . Trong quá trình làm thực hiện đồ án thầy đã chỉ bảo chúng em mỗi khi gặp khó khăn để đồ án có thể hoàn thành.

Nội dung chính của đồ án là việc điều khiển hiển thị led ma trận. Khi điều khiển hiển thị led ma trận có 2 phương pháp cấp nguồn theo từng hàng hay từng cột. Đồ án sẽ tập trung trình bày về phương pháp cấp nguồn theo từng cột . Việc cấp nguồn cho các cột được thực hiện bằng cách sử dụng IC giải mã 74HC138 , cấp nguồn cho các hàng trong cột được thực hiện bằng cách sử dụng bộ ghi dịch
74HC595. Dữ liệu mã hóa cấp nguồn cho các hàng trong cột được gửi ra bộ ghi dịch thông qua việc sử dụng SPI của vi điều khiển. Việc điều khiển thời gian cấp nguồn cho ma trận tạo tốc độ quét được thực hiện bằng cách sử dụng bộ định thời. Phần cuối của đồ án sẽ trình bày về cách tạo một số hiệu ứng cho ma trận led khi sử dụng phương pháp cấp nguồn theo cột. 

Project abstract
The main content of this project is led matrix display control. There has two power supply methods for controlling the led matrix : row by row or column by column . In this project , I will introduce the column once. When using this method, the 74HC138 decoder is used to power for each column and the 74HC595 shift register is used to power every row in the column which is chosen by 74HC138.
The data which is coded the power suply for every row in each column is tranfered to the shift register by using the SPI of the microcontroller. Timing to power the led matrix can be done by using the timer/counter of the microcontroller. This is the simple method to controll the scan rate for led matix display. Some led matrix display effects will be presented in the final part of this document.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giãn
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap