Nguyên tắc truyền động điều chỉnh bằng những động cơ đồng bộ đã được biết đến từ thập niên 30. Tuy nhiên những ứng dụng của nó bắt đầu từ thập kỷ 60, nhờ các phát minh mới, cho phép thực hiện những truyền động điều chỉnh tốc độ ở mức độ khá hoàn chỉnh.tốc độ ở mức độ khá hoàn chỉnh. Trong những năm gần đây với sự phát triển mạnh mẽ của ngành điện tử công suất, các bộ biến đổi công suất ngày càng nhanh hơn, mạnh mẽ hơn và mặt khác cùng với sự phát triển các ngành điện tử học điều khiển, ngành tin học đã tạo điều khiển dễ dàng cho việc ứng dụng chương trình số vào toàn bộ hệ thống.
Máy điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu rất hợp với loại hình truyền động này. Loại máy này dần dần được ứng dụng vào hệ thống tự động, đòi hỏi một sự đồng bộ tuyệt đối, nhất là đối với ứng dụng trong máy công cụ, tàu điện hay là trong các truyền động trực tiếp trong lĩnh vực tự động hóa. Trong các ứng dụng như thế, một số động cơ đồng bộ có công suất vài kilo Watts được sử dụng rộng rãi. Các động cơ quay theo tần số áp đặt, với phương pháp này cho phép tránh được các trục truyền dẫn cơ học với khớp răng. Một số lợi ích khác của động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu cũng được quan tâm. 

Chƣơng 1 : Tổng quan hệ thống truyền động ĐCĐBNCVC 10
1.1. Khái quát 10
1.2. Động học động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu 12
1.2.1. Phương trình của ĐCĐBNCVC trong hệ tọa độ (a, b, c) 14
1.2.2. Phương trình của ĐCĐBNCVC trong hệ tọa độ (d, q) 21
1.2.3. Phương trình của ĐC trong hệ tọa độ từ thông stator (x, y) 22
1.3. Các sơ đồ điều khiển ĐCĐBNCVC 23
1.3.1. Vấn đề chung về điều khiển vectơ 23
1.3.2. Sơ đồ điều khiển vectơ dòng điện. 25
1.4. Kết luận chương 1 26
Chƣơng 2 : Điều khiển trực tiếp moment ĐCĐBNCVC 27
2.1. Điều khiển từ thông stator 27
2.2. Điều khiển moment 29
2.3. Lựa chọn vectơ điện áp 30
3.4. Ước lượng từ tông stator, moment điện từ 32
2.5. Thiết lập bộ hiệu chỉnh từ thông 34
2.6. Thiết lập bảng chuyển mạch 36
2.7. Cấu trúc hệ thống điều khiển trực tiếp moment 37
2.8. Ảnh hưởng của điện trở stator trong DTC 38
2.9. Bù ảnh hưởng của điện trở stator 39
2.9.1. Sử dụng bộ biến đổi PI 39
2.9.2. Ước lượng điện trở stator ở trạng thái nghỉ của động cơ 40
2.10. Mô phỏng và so sánh kết quả 42
2.11. Kết luận chương 2 44
Chƣơng 3 : Điều khiển trực tiếp moment tối ƣu dòng điện 46
3.1. Xây dựng quy luật điều khiển tỷ lệ tối ưu T/I (MTPA) 47
3.1.1. Xây dựng quy luật giới hạn dòng điện 48
3.1.2. Xây dựng quy luật giới hạn điện áp 48
3.1.3. Cấu trúc điều khiển tỷ lệ tối ưu giữa moment/ dòng điện (T/I) 51
3.1.4. Xác định Moment hằng số và công suất không đổi 51
3.2. Các phương pháp xây dựng quy luật giới hạn I và U 52
3.2.1. Vận hành từ thông tối ưu 54
3.2.1.1. Xây dựng giới hạn dòng điện và điện áp 54
3.2.1.2. Vận hành để moment đạt giá trị cực đại 54
3.2.1.3. Vận hành từ thông tối ưu 55
3.2.2. Vận hành bằng bộ biến đổi PWM với máy bù áp 55
3.2.2.1. Vận hành khi máy bù áp nghỉ 55
3.2.2.2. Sự vận hành với bù áp 55
3.2.2.3. Đặc tính vận hành bằng bộ biến đổi PWM với máy bù áp 56


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giãn
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap