Ngành ôtô máy kéo đã ra đời từ lâu và hiện đang giữ một vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Trước đây, ở Việt Nam,ngành ôtô máy kéo chủ yếu mang tính chất sử dụng và sửa chữa. Trong thập kỷ cuối của thế kỷ XX, hơn 10 liên doanh hoạt động lắp ráp ôtô tại Việt Nam đã được thành lập và vấn đề tăng tỷ lệ nội địa hoá trong sản xuất là mục tiêu quan trọng của ngành ôtô Việt Nam trong giai đoạn tới. Để nhanh chóng đạt được điều này, một mặt chúng ta cần xây dựng những chương trình tính toán thiết kế của riêng mình, mặt khác phải nghiên cứu sâu hơn để hiểu rõ các quá trình xảy ra bên trong các hệ thống cũng như để can thiệp sâu hơn vào các quá trình đó nhằm thu được những kết quả tối ưu.
Bên cạnh việc thiết kế, cải tiến, chúng ta đang nhập về sử dụng khá nhiều xe của nước ngoài. Vấn đề quan trọng ở đây là phải đánh giá được tính năng hoạt động của các hệ thống để kiểm định chất lượng các loại xe này. Ngoài việc sử dụng các phép đo bằng thực nghiệm như hiện có, xu hướng tính toán và mô phỏng trên máy tính đem lại kết quả nhanh chóng và khá chính xác.

Chương I : Tính toán động lực học ô tô
Chương II : Tính toán hệ thống phanh
Chương III : Tính toán hệ thống treo
Chương IV : Tính toán hệ thống lái
Chương V : Tính toán hệ thống ly hợp
Chương VI : Tính toán khung ô tô

Tài liệu tham khảo


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giãn
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap