Cuốn sách gồm 6 chương:
- Chương I: Giới thiệu chung, trình bày về xu hướng và ứng dụng của thoại IP cũng như các đặc điểm của tín hiệu thoại
- Chương II: Tổng quan giao thức TCP/TP, là bộ giao thức được sử dụng cho các mạng IP, mạng sử dụng để truyền thoại IP trên đó.
- Chương III: Công nghệ VoIP, trình bày cấu trúc một hệ thống VoIP và các kỹ thuật mã hóa, truyền tải sử dụng trong thoại IP.
- Chương IV. QoS và các yếu tố chính ảnh hưởng đến chất lượng thoại.
- Chương V. Giải pháp nâng cao chất lượng thoại.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giãn
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap