Ngày nay trong công cuộc CNH – HĐH đất nước ,việc xây dựng các công trình cung cấp điện ,các cơ sở hạ tầng,đường xá giao thông để phát triển kinh tế cũng như chính trị là rất quan trọng.

Vấn đề được đặt ra ở đây là để xây được những công trình tốt nhất đạt hiệu quả nhất(về mặt kinh tế cũng như tài chính) sau khi đưa vào vận hành , sử dụng ta phải dựa vào đâu ,dựa vào cái gì ?

Để trả lời cho câu hỏi này người ta phải lập các báo cáo của DA tiền khả thi , khả thi .Trong các DA này thì người ta đã tính toán các chỉ tiêu (NPV,B/C,IRR..) dựa trên các thông số đầu vào để từ đó phân tích ,đánh giá và rút ra kết luận xem DA đó có khả thi hay không để đưa vào xây dựng cũng như vận hành.

Qua đây ta có thể thấy việc lập và phân tích 1 dự án là hết sức quan trọng , nó quyết định sự thành công hay thất bại của 1 công trình.

Dưới đây em xin trình bày về cách lập và phân tích 1 dự án đầu tư , cụ thể là dự án xây dựng Nhà Máy Nhiệt Điện Cẩm Phả công suất 600MWe.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giãn
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap