Mục lục
- Chương 1: Mở đầu
- Chương 2: Tổng quan hiệu ứng nhà kính và các chất gây hiệu ứng nhà kính
- Chương 3: Hiện trạng sử dụng năng lượng khách sạn 3, 4 sao trên địa bản TP. HCM
- Chương 4; Tính toán và xác định tiềm năng giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính qua các giải pháp - tiết kiệm năng lượng
- Chương 5: Các giải pháp tiết kiệm năng lượng khách sạn 3, 4 sao trên địa bàn TP HCM
- Chương 6: Kết luận và kiến nghị


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giãn
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap