CaO tự do có trong xi măng gây ra sự biến đổi thể tích. CaO nung ở nhiệt độ cao (1450oC) là vôi giả, nó hydrat hóa rất chậm (thấm nước rất chậm). Khi xi măng đông kết và đóng rắn nó không tạo thành Ca(OH)2 ngay mà sau 2,3 tháng, thậm chí 1,2 năm nó mới tạo thành Ca(OH)2 nở thể tích rất lớn gây ra ứng suất nội trong cấu trúc xi măng, gây phá hủy cấu trúc đó.

Khái quát về thành phần hóa học trong clinker Xi măng Pooc-lăng.

1. Thành phần hóa clinke xi măng pooc lăng
2. Thành phần khoáng trong clinkexi măng pooc lăng


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giãn
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap